İCRA İFLAS HUKUKU

İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır.Bu alandaki hizmetler;

 • Alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi,
 • Konkordato,alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri,borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi konularıdır.
 • GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

  Gayrimenkul proje gelişimi ve yapı inşaatı konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

  Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları ve tapu iptali davalarından doğan uyuşmazlıklar olmak üzere Gayrimenkul Hukuku ağırlıklı konularıdır.Bu alanda başlıca hizmet verdiğimiz başlıklar;

 • Tapu işlemleri,Kiralama sözleşmeleri,Alım – Satım sözleşmeleri
 • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri
 • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Gayrimenkul finansmanı
 • Yabancıların mülk edinmesi
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında müvekkillerin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamaktadır.

 • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerinin yapılması
 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
 • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
 • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
 • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi
 • SÖZLEŞME HUKUKU

  Şirketlerin hak ve menfaatlerinin korunması, olası menfaat çatışmaları ve ihtilafların önlenmesi için şirketlerin üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinin sağlam bir sözleşme zeminine oturtulmasını sağlayarak ve şirketlerin taraf olacağı tüm sözleşmeleri hazırlanması alanlarında hizmet vermekteyiz.Başlıca hizmet alanlarımız;

 • Sözleşmelerin hazırlanmasına, değiştirilmesine, askıya alınmasına ve sona erdirilmesi
 • Akaryakıt istasyonlarındaki intifa(kira) sözleşmeleri
 • Teminat amacı güden anlaşmalar
 • Ortaklık sözleşmeleri (Adi ortaklık, anonim ortaklık ve limited ortaklık sözleşmeleri)
 • Sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri
 • ŞİRKETLER ve TİCARET HUKUKU

  Şirketler ve Ticaret Hukuku alanlarında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde,ticari sözleşmelerin hazırlanmasında ve takibinde hizmet vermektedir.Şirketler ve Ticaret Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler Başlıca Şunlardır;

 • Sermaye artırımları/indirimleri ve Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
 • Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Diligence)
 • İDARE HUKUKU

  İdare Hukuku alanında;Kamu ve özel sektörde yer alan tüm müvekkillerimizin aleyhine tesis edilen idari kararların ve yaptırımların iptali, Kamu İhale Kurumu kararlarına itiraz ve idari para cezalarının iptali gibi çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması,
 • İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,
 • Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,
 • Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü